YANGIN TESİSATLARI

Günümüzde binaların yüksekliği ve insan kalabalığı yangına karşı ilk müdahalenin önemini arttıtmaktadır. Genel olarak yangın söndürma sıstemleri, sulu yangın söndürme sistemleri , köpüklü yangın söndürme sistemleri ve gazlı yangın söndürma sistemleri diye 3 ana guruba ayırabiliriz. Sulu yangın sistemleri daha çok insanların yaşam alanlarında kullanılır. Yangın Dolapları , Yangın sprinkleri Yangın hidrantı ve Sahra tipi yangın dolapları sulu yangın tesisatının genel ekipmanlarıdır. Küpüklü yangın söndürme sistemleri daha çok kimyasal ve akaryakıt yangınlarında uygun sistemdir. Alevin hava ile temasını önlemek genel amaçtır. Gazlı yangın söndürme sistemi yangın mahallindeki oksijenin kimyasal tepkime ile çok kısa bir süre içinde sıfırlanmasını amaçlar. Çok kısa süreli ve kesin söndürme sistemidir. Ancak mahaldeki canlıların da yaşamının sona ermesi anlamına gelir.Bu sebeple insanların olmadığı veya acil şekilde boşaltılacağı Arşiv veya müze gibi hacimlerde kullanılır.