ENDÜSTRİYEL MEKANİK TESİSAT

Endüstriyel tesislerde, Isıtma ,HavalAndırma , Proses , Yangın sistemleri , Yağmur suyu sistemleri ayrı bir özellik ister .
Kızgın Yağ ve buhar sistemleri gerek ısıtmada gerekse proseste Yüksek kapasitede daha ucuz enerji için kullanılan sistemlerdir. Endüstriyel sistemlerde yüksek kapasitelerdeki yağmur sularının deşarjı için ,Yağmur
suyu indirme borularının çok büyük olmaması için Sifonik sistemler tercih edilmelidir.